ขายคอนโด เอื้ออาทรวัดกู้ ราคาถูกเก็บสี พร้อมอยู่ 31 ตร.ม. บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี | www.เว็บลงขายของฟรี.com 

ประกาศอัพเดท

ขายคอนโด เอื้ออาทรวัดกู้ ราคาถูกเก็บสี พร้อมอยู่ 31 ตร.ม. บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี

ลงประกาศเมื่อ 20 ธ.ค. 2561 อัพเดทล่าสุด 20 ธ.ค. 2561 11:57:42 น. เข้าชม 99 ครั้ง

บาคาร่าออนไลน์
Pussy888

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

<?
@session_start();
if(!isset($_SESSION[admin_login])) {
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=index.php'>" ; 
exit() ;
}
include "../inc/config.inc.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Admin Panel : ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์</title>
    <meta name="robots" content="index,nofollow">
</head>
<body>
<?
$cate_id=$_POST[cate_id];
$sub_cate_id=$_POST[sub_cate_id];
$class_type_id=$_POST[class_type_id];
$post_title=htmlspecialchars($_POST[post_title]);
$post_s_detail=htmlspecialchars($_POST[post_s_detail]);
$detail=addslashes($_POST[detail]);
$post_price_type=$_POST[post_price_type];
$post_price=htmlspecialchars($_POST[post_price]);
$prd_condition=$_POST[prd_condition];
$post_day=$_POST[post_day];
$post_comment=$_POST[post_comment];
$tag1=$_POST[tag1];
$tag2=$_POST[tag2];
$tag3=$_POST[tag3];
$tag4=$_POST[tag4];
$tag5=$_POST[tag5];
$tag6=$_POST[tag6];
$fileshow=$_FILES[fileshow][name];
$tmpshow=$_FILES[fileshow][tmp_name];
$sizeshow=$_FILES[fileshow][size];
$file1=$_FILES[file1][name];
$tmp1=$_FILES[file1][tmp_name];
$size1=$_FILES[file1][size];
$file2=$_FILES[file2][name];
$tmp2=$_FILES[file2][tmp_name];
$size2=$_FILES[file2][size];
$file3=$_FILES[file3][name];
$tmp3=$_FILES[file3][tmp_name];
$size3=$_FILES[file3][size];
$file4=$_FILES[file4][name];
$tmp4=$_FILES[file4][tmp_name];
$size4=$_FILES[file4][size];
$file5=$_FILES[file5][name];
$tmp5=$_FILES[file5][tmp_name];
$size5=$_FILES[file5][size];
$name=htmlspecialchars($_POST[name]);
$add=htmlspecialchars($_POST[add]);
$province=htmlspecialchars($_POST[province]);
$tel=htmlspecialchars($_POST[tel]);
$email=htmlspecialchars($_POST[email]);
$capcha=htmlspecialchars($_POST[capcha]);
$postdate=date("Y-m-d");
$datetime=date("Y-m-d H:i:s");
$date=date('dmYHis');
$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];

//check รูปภาพโชว์ส่งมาหรือไม่
if(isset($fileshow)&&$fileshow!=""){
if($sizeshow<=204800){
$typeshow=strrchr($fileshow,".");
if(($typeshow==".jpg")||($typeshow==".JPG")||($typeshow==".jpeg")||($typeshow==".JPEG")||($typeshow==".png")||($typeshow==".PNG")){
$new_fileshow=$date."-".$fileshow;
@copy($tmpshow,"../prd-img/$new_fileshow");
}else{
?>
<script language="JavaScript">
alert('รูปภาพโชว์เฉพาะไฟล์ .jpg .jpeg .png เท่านั้น');
window.location = 'classifieds-post.php'; 
</script> 
<?
exit();
}
}else{
?>
<script language="JavaScript">
alert('ขอโทษครับ ขนาดไฟล์รูปภาพโชว์ของท่านมีขนาดเกิน 200kb ครับ');
window.location = 'classifieds-post.php'; 
</script> 
<?
exit();
}
}
if(isset($file1)&&$file1!=""){
if($size1<=204800){
$type1=strrchr($file1,".");
if(($type1==".jpg")||($type1==".JPG")||($type1==".jpeg")||($type1==".JPEG")||($type1==".png")||($type1==".PNG")){
$new_img1=$date."-".$file1;
@copy($tmp1,"../prd-img/$new_img1");
}else{
?>
<script language="JavaScript">
alert('รูปภาพ 1 เฉพาะไฟล์ .jpg .jpeg .png เท่านั้น');
window.location = 'classifieds-post.php'; 
</script> 
<?
exit();
}
}else{
?>
<script language="JavaScript">
alert('ขอโทษครับ ขนาดไฟล์รูปภาพ 1 ของท่านมีขนาดเกิน 200kb ครับ');
window.location = 'classifieds-post.php'; 
</script> 
<?
exit();
}
}
if(isset($file2)&&$file2!=""){
if($size2<=204800){
$type2=strrchr($file2,".");
if(($type2==".jpg")||($type2==".JPG")||($type2==".jpeg")||($type2==".JPEG")||($type2==".png")||($type2==".PNG")){
$new_img2=$date."-".$file2;
@copy($tmp2,"../prd-img/$new_img2");
}else{
?>
<script language="JavaScript">
alert('รูปภาพ 2 เฉพาะไฟล์ .jpg .jpeg .png เท่านั้น');
window.location = 'classifieds-post.php'; 
</script> 
<?
exit();
}
}else{
?>
<script language="JavaScript">
alert('ขอโทษครับ ขนาดไฟล์รูปภาพ 2 ของท่านมีขนาดเกิน 200kb ครับ');
window.location = 'classifieds-post.php'; 
</script> 
<?
exit();
}
}
if(isset($file3)&&$file3!=""){
if($size3<=204800){
$type3=strrchr($file3,".");
if(($type3==".jpg")||($type3==".JPG")||($type3==".jpeg")||($type3==".JPEG")||($type3==".png")||($type3==".PNG")){
$new_img3=$date."-".$file3;
@copy($tmp3,"../prd-img/$new_img3");
}else{
?>
<script language="JavaScript">
alert('รูปภาพ 3 เฉพาะไฟล์ .jpg .jpeg .png เท่านั้น');
window.location = 'classifieds-post.php'; 
</script> 
<?
exit();
}
}else{
?>
<script language="JavaScript">
alert('ขอโทษครับ ขนาดไฟล์รูปภาพ 3 ของท่านมีขนาดเกิน 200kb ครับ');
window.location = 'classifieds-post.php'; 
</script> 
<?
exit();
}
}
if(isset($file4)&&$file4!=""){
if($size4<=204800){
$type4=strrchr($file4,".");
if(($type4==".jpg")||($type4==".JPG")||($type4==".jpeg")||($type4==".JPEG")||($type4==".png")||($type4==".PNG")){
$new_img4=$date."-".$file4;
@copy($tmp4,"../prd-img/$new_img4");
}else{
?>
<script language="JavaScript">
alert('รูปภาพ 4 เฉพาะไฟล์ .jpg .jpeg .png เท่านั้น');
window.location = 'classifieds-post.php'; 
</script> 
<?
exit();
}
}else{
?>
<script language="JavaScript">
alert('ขอโทษครับ ขนาดไฟล์รูปภาพ 4 ของท่านมีขนาดเกิน 200kb ครับ');
window.location = 'classifieds-post.php'; 
</script> 
<?
exit();
}
}
if(isset($file5)&&$file5!=""){
if($size5<=204800){
$type5=strrchr($file5,".");
if(($type5==".jpg")||($type5==".JPG")||($type5==".jpeg")||($type5==".JPEG")||($type5==".png")||($type5==".PNG")){
$new_img5=$date."-".$file5;
@copy($tmp5,"../prd-img/$new_img5");
}else{
?>
<script language="JavaScript">
alert('รูปภาพ 5 เฉพาะไฟล์ .jpg .jpeg .png เท่านั้น');
window.location = 'classifieds-post.php'; 
</script> 
<?
exit();
}
}else{
?>
<script language="JavaScript">
alert('ขอโทษครับ ขนาดไฟล์รูปภาพ 5 ของท่านมีขนาดเกิน 200kb ครับ');
window.location = 'classifieds-post.php'; 
</script> 
<?
exit();
}
}

//เปรียบวันหมดอายุ
if($post_day==1){
$exp_date="";
$alert_exp_date="";
}else if($post_day==2){
$exp_date=date("Y-m-d",strtotime("+ 7 day"));
$alert_exp_date=date("Y-m-d",strtotime("+ 4 day"));
}else if($post_day==3){
$exp_date=date("Y-m-d",strtotime("+ 15 day"));
$alert_exp_date=date("Y-m-d",strtotime("+ 12 day"));
}else if($post_day==4){
$exp_date=date("Y-m-d",strtotime("+ 30 day"));
$alert_exp_date=date("Y-m-d",strtotime("+ 27 day"));
}else if($post_day==5){
$exp_date=date("Y-m-d",strtotime("+ 60 day"));
$alert_exp_date=date("Y-m-d",strtotime("+ 57 day"));
}else if($post_day==6){
$exp_date=date("Y-m-d",strtotime("+ 90 day"));
$alert_exp_date=date("Y-m-d",strtotime("+ 87 day"));
}

//insert classified_post
$insert_classified_post=mysql_query("INSERT INTO `classified_post` (`type` ,`member_id` ,`cate_id` ,`sub_cate_id` ,`post_type` ,`post_title` ,`post_s_detail` ,`post_detail` ,`post_price_type` ,`post_price` ,`post_prd_condition` ,`post_day` ,`post_exp` ,`post_alert_exp` ,`post_date` ,`post_update` ,`post_comment` ,`post_view` ,`post_ip` ,`post_sticky` ,`post_actived`)VALUES ('1', '$_SESSION[m_id]', '$cate_id', '$sub_cate_id', '$class_type_id', '$post_title', '$post_s_detail', '$detail', '$post_price_type', '$post_price', '$prd_condition', '$post_day', '$exp_date', '$alert_exp_date', '$postdate', '$datetime', '$post_comment', '0', '$ip', '0', '1')") or die ("ERROR insert_classified_post");

//select id classified_post
$sid="SELECT id FROM `classified_post` ORDER BY id DESC LIMIT 0,1 ";
$reid=mysql_query($sid) or die("ERROR $sid");
$rid=mysql_fetch_assoc($reid);

//insert classified_post_tag
$classified_post_tag=mysql_query("INSERT INTO `classified_post_tag` (`post_id` ,`tag1` ,`tag2` ,`tag3` ,`tag4` ,`tag5` ,`tag6`)VALUES ('$rid[id]', '$tag1', '$tag2', '$tag3', '$tag4', '$tag5', '$tag6')") or die("ERROR $classified_post_tag");

//insert classified_post_img 
$insert_property_img=mysql_query("INSERT INTO `classified_post_img` (`post_id` ,`picshow` ,`pic1` ,`pic2` ,`pic3` ,`pic4` ,`pic5`)VALUES ('$rid[id]', '$new_fileshow', '$new_img1', '$new_img2', '$new_img3', '$new_img4', '$new_img5')") or die ("ERROR $classified_post_img บรรทัด 408");

//insert classified_post_contact
$classified_post_contact=mysql_query("INSERT INTO `classified_post_contact` (`post_id` ,`name` ,`add` ,`province_id` ,`tel` ,`email` ,`pass` )VALUES ('$rid[id]', '$name', '$add', '$province', '$tel', '$email', '$_SESSION[m_pass]')") or die("ERROR $classified_post_contact");

mysql_close();
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=all-classifieds-admin.php'>" ;
?>
</body>
</html>

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

SLOTXO ลงทะเบียนเพื่อเล่นสล็อต สมัครวันนี้รับโบนัสต้อนรับทันที โบนัส 50เปอร์เซ็นต์ สำหรับสมาชิกใหม่

(เว็บลงขายของฟรี กรุงเทพมหานคร) - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 14 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 298 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก จัดส่งฟรี ถึงบ้าน

() - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 21 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 369 ครั้ง

ท่อร้อยสายไฟ ท่อเอชดีพีอี HDPE Pipe ท่อพีอี PE ท่อแอลดีพีอี LDPE ราคาโรงงาน ถูกสุด 0863279220

(เว็บลงขายของฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 11 เม.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

รับโพสต์ประกาศปักหมุด, รับโพสต์ประกาศแนะนำ, โพสต์ปักไว้หน้าแรกตลอดเวลา 300 เว็บ

(เว็บลงขายของฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโฆษณา 15 มิ.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 331 ครั้ง

รับโพสต์SEO, รับโพสต์ติดอันดับ, รับโพสต์เว็บ, รับโพสต์เว็บSEO

() - ธุรกิจ งานอื่นๆ 15 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 293 ครั้ง

รับโพสต์โปรโมทเว็บไซต์, Package สมัครสมาชิกเว็บประกาศฟรี + โพสต์ประกาศ 200 และ 300 เว็บ

() - ธุรกิจ งาน 15 เม.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 257 ครั้ง

(Thailand) - Discounts, Promotion & News Updateโปรโมชั่น/Promotions 10 เม.ย. 2563

เข้าชม 249 ครั้ง

(Thailand) - Shopping MarketShopping Market 11 เม.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 268 ครั้ง

(Thailand) - Shopping MarketShopping Market 11 เม.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 252 ครั้ง

(Thailand) - Shopping MarketShopping Market 11 เม.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 169 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : บอย
  • ความต้องการ : ต้องการเช่า
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 20 ธ.ค. 2561
  • อัพเดทล่าสุด : 20 ธ.ค. 2561 11:57:42 น.
  • ที่อยู่ : บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
  • จังหวัด : เว็บลงขายของฟรี ระนอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0993569796
  • Email : admin3@classifieds.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน